# ดูแลและให้บริการทางด้าน การดูแลสวน และจัดสวน หรืองาน Event ต่างๆ

จัดสวนบ่อวิน

# บริการงานทางด้านตกแต่งสวนภายในอาคาร บ้านเรือน หรือบริเวณพื้นที่ว่าง สวนในรูปแบบต่างๆ

จัดสวนบ่อวิน

# บริการงานทางด้าน Cleaning ภายในอาคาร บ้านเรือน หรือ พื้นที่สูง งานโรยตัว ต่างๆ โดยมีทีมซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย

# ดูแลและบริการงานทางด้านการปั้นหินเทียม เช่น งานน้ำตก งานลายไม้ งานแสตมป์ เป็นต้น

# จำหน่ายน้ำยา และอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ

จัดสวนบ่อวิน