สวนราชา

104/5  หมู่ 4  ตำบลบึง
อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  20230  

Tel. 089-5483838   Fax. 038-720453

จัดสวนบ่อวิน