ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนราชา : ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2551

วัตถุประสงค์  (Objective)
• ดูแลและให้บริการทางด้าน การดูแลสวน และจัดสวน หรืองาน Event ต่างๆ
• บริการงานทางด้านตกแต่งสวนภายในอาคาร บ้านเรือน หรือบริเวณพื้นที่ว่าง สวนในรูปแบบต่างๆ
• บริการทางด้านการจัดส่งแม่บ้าน
• บริการงานทางด้าน Cleaning ภายในอาคาร บ้านเรือน หรือ พื้นที่สูง งานโรยตัว ต่างๆ โดยมีทีมซึ่งได้ผ่านการอบรมหลักสูตรตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
• จำหน่ายน้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ
• ดูแลและบริการงานทางด้านการปั้นหินเทียม เช่น งานน้ำตก งานลายไม้ งานแสตมป์เป็นต้น

วิสัยทัศน์  (Vision)
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสวนราชา เราจะมุ่งมั่นในการให้บริการและปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และดีที่สุด และคำนึงถึงความสำคัญขอผู้มาใช้บริการ “ ลูกค้าคือคนสำคัญที่สุด”

เอกสารต่างๆ ใบเซอร์
1. ใบผ่านการอบรมทางด้านความปลอดภัย
2. ประกาศณียบัตรจาก ชมรมแสตมป์คอนกรีตแห่งประเทศไทย

สถานที่ตั้งสำนักงาน  (Office)
เลขที่ 104/5 หมู่ 4 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5483838 (Line) : 089-8335889 (Line)
E-mail : thawat5478@gmail.com

บริหารงานโดย  :  คุณธวัช พานทอง