รายชื่อลูกค้าที่ให้บริการด้านงานดูแลสวน+แม่บ้าน

1. สนามกอล์ฟแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับจำกัด
2. บริษัท Auto alliance (Thailand ) co.,ltd
3. สนามกอล์ฟบูรพา บริษัท วี-วันกอล์ฟ จำกัด
4. บริษัท โตโยต้าโบโชคุฟิลเทรชั่นซิสเต็ม(ประเทศไทย)จำกัด
5. บริษัท ไทยซัมมิทมิทซูบะแมนูแฟ็คเจอริ่งจำกัด
6. บริษัท มิซูมิ(ไทยแลนด์)จำกัด
7. บริษัท ไทย ดี เอน ที เพนท์ จำกัด
8. บริษัท ไดฟูกุ(ไทยแลนด์)จำกัด
9. บริษัท เอ็น ที เอ็น(ไทยแลนด์)จำกัด
10. บริษัท เอ็น ที เอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สาขาที่ 00002
11. บริษัท เอ็น ที เอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง ( ไทยแลนด์ ) จำกัด สาขาที่ 00004
12. บริษัท เจลลีเบลลีแคนดี้(ประเทศไทย)จำกัด
13. บริษัท เคียวริทซุ เซอิกิ(ประเทศไทย)จำกัด
14. บริษัท เอฟ เอ็ม พี กรุ๊ป(ประเทศไทย)จำกัด
15. บริษัทจี เค เอ็นไดรฟไลน์(ประเทศไทย)จำกัด สาขา 00002
16. บริษัท มิทซุยสยามคอมโพเนนท์ จำกัดสำ
17. บริษัท ฟิชเชอร์แอนด์พายเคิลแอพพลายแอนเซส (ไทยแลนด์)จำกัด สำนังานใหญ่
18. บริษัท ซุรุกะ(ไทยแลนด์)จำกัด
19. บริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
20. บริษัท ฟาสท์ออโตไดร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
21. บริษัท เลียร์ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
22. บริษัท แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ระยอง จำกัด
23. บริษัท เกทส์ยูนิทตะ(ประเทศไทย) จำกัด
24. บริษัท ฮีดากา(ประเทศไทย) จำกัด